Przetargi

Informacja o przetargach

ZAPYTANIA OFERTOWE 2022

Zawiadomienie o zamówieniu wykonania badań laboratoryjnych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustce.

 
 
 
 
 
 

Data zamieszczenia 21.11.2022r.

PRZETARGI 2018


Zawiadomienie o zamówieniu – dostawy na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego – fizjodyspensera dla WSPL SPZOZ w Ustce”
„Zakup i dostawa sprzętu medycznego – fizjodyspensera dla WSPL SPZOZ w Ustce” Numer ogłoszenia 500144238-N-2018

Data zamieszczenia 22.06.2018r.


Zakup i dostawa sprzętu medycznego – fizjodyspensera dla WSPL SPZOZ w Ustce – (SIWZ)
Numer ogłoszenia 572576-N-2018 „Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy”

Data zamieszczenia 13.06.2018r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500107382-N-2018 z dnia 15.05.2018 r. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego – piezomedu dla WSPL SPZOZ w Ustce” – (SIWZ)
Data zamieszczenia 01.06.2018r.

Data zamieszczenia 15.05.2018r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500107369-N-2018 z dnia 15.05.2018 r. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego – fizjodyspensera dla WSPL SPZOZ w Ustce” – (SIWZ)
Data zamieszczenia 01.06.2018r.

Data zamieszczenia 15.05.2018r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500107338-N-2018 z dnia 15.05.2018 r. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego – tympanometru dla WSPL SPZOZ w Ustce” – (SIWZ)
Data zamieszczenia 01.06.2018r.

Data zamieszczenia 16.05.2018r.

Data zamieszczenia 15.05.2018r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500107293-N-2018 z dnia 15.05.2018 r. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego – audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce” – (SIWZ)
Data zamieszczenia 01.06.2018r.

Data zamieszczenia 21.05.2018r.

Data zamieszczenia 16.05.2018r.

Data zamieszczenia 15.05.2018r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500107226-N-2018 z dnia 15.05.2018 r.- „Zakup i dostawa sprzętu medycznego – videodermatoskopu dla WSPL SPZOZ w Ustce”-(SIWZ)
Data zamieszczenia 01.06.2018r.

Data zamieszczenia 16.05.2018r.

Data zamieszczenia 15.05.2018r.


Zakup i dostawa sprzętu medycznego – videodermatoskopu dla WSPL SPZOZ w Ustce – (SIWZ)
Data zamieszczenia 11.05.2018r.


Zakup i dostawa sprzętu medycznego – audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce – (SIWZ)
Data zamieszczenia 11.05.2018r.


Zakup i dostawa sprzętu medycznego – tympanometru dla WSPL SPZOZ w Ustce – (SIWZ)
Data zamieszczenia 11.05.2018r.


Zakup i dostawa sprzętu medycznego – fizjodyspensera dla WSPL SPZOZ w Ustce – (SIWZ)
Data zamieszczenia 11.05.2018r.


Zakup i dostawa sprzętu medycznego – piezomedu dla WSPL SPZOZ w Ustce – (SIWZ)
Data zamieszczenia 11.05.2018r.


PRZETARGI 2017

Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego
Numer ogłoszenia: 552583-N-2017; data zamieszczenia 17.07.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-dostawy